آبسردوئیه


اخبار روز


آبسردوئیه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


آبسردو یا یو سردو

وجه تسمیه نام آبسردو آب سردیست که در گرمای تابستان از دل زمین و از چاههای آب بیرون می آیدکه نسبت به سایر نواحی بسیار سردتر است ..

منطقه ای قدیمی می باشد که ساکنان زیادی دارد و طوایفی چون گلبج،ناوکی،خانه زر،رئیسی،اقتداری ، بالاور و... در این روستا زندگی میکنند .. مردمی آرام و خونگرم دارد که کشاورزی راه امرار معاششان می باشد و خیار سبزشان در رودبار معروف است ، مردم آبسردواز دوران قبل از انقلاب بطور پراکنده در این نواحی ساکن هستند و طبیعتا پس از پیروزی انقلاب مانند سایر نقط رودبار توانستند صاحب زمین و ملک خود باشند


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.