آروین معظمی گودرزی کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری


اخبار روز


آروین معظمی گودرزی کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


آروین معظمی گودرزی

کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری


آروین معظمی دوچرخه سوار پرافتخار بروجردی نفر اول و کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات پیراهن تیم ملی کشورمان را به تن خواهد کرد.تركیب نهایی تیم ملی دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران جاده جهت اعزام در  مسابقات قهرمانی آسیا در میانمار

١- آروین معظمی
٢- مهدی سهرابی
٣-صمد پورسیدی
٤- محمد رجبلو
٥- بهنام آرین
٦- محمد چایچی

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.