آزار


اخبار روز


آزار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یه روز یه زنه می ره سراغ اقا پلیسه و می گه آقا پلیسه! اون مرده منو اذیت می کنه.

پلیسه مرد رو زیر نظر می گیره و بعد از یه مدت به خانمه می گه که اون آقا اصلا به شما توجهی نداره.

خانمه هم میگه : بله. دقیقا. خوب این آزاردهنده است.


من خیلی شبیه اون مرده هستم. و معمولا خانمها یه چنین شکایتی از من در دنیای واقعی دارند.

حتی یکی از همکارها می گفت اون خانم مدیر بده از من بخاطر همین شاکی بود و می گفت این جیگر چرا به من بی توجه است


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.