آموزش تیراندازی در اردوهای یکروزه دانش آموزان بروجردی


اخبار روز


آموزش تیراندازی در اردوهای یکروزه دانش آموزان بروجردی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -آموزش تیراندازی

در اردوهای یکروزه دانش آموزان بروجردیهر پنج شنبه با همکاری کانون بسیج و حمایت سرهنگ سوری فرمانده محترم سپاه بروجرد، آقای اصغر زینعلی مسوول تربیت بدنی بسیج بروجرد، آقای نصرتی مسئول تیراندازی و با مربیگری آقای محسن رحمانزاده  از اعضای جهاد دانشگاهی در قالب اردوهای یک روزه، آموزش هایی در رابطه با رشته تیراندازی برای دانش آموزان بروجردی انجام می گیرد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.