اثربخشی گروه


اخبار روز


اثربخشی گروه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

موفقیت سازمان به عنوان شبکه ای پیچیده از گروه های متداخل تا حد زیادی به چگونگی عملکرد این گروه ها بستگی دارد. گروه ها، مانند افراد باید خوب عمل کنند تا سازمان بتواند در بلند مدت پیشرفت کند، اما این پرسش مطرح می شود که  خوب عمل کردن گروه به چه معنی است؟ پاسخ این پرسش برای هر مدیری که واقعا علاقه مند به ایجاد فرصت برای گروه هاست تابتوانند سهم واقعی خود را در موفقیت مستمر کل سازمان ادا کنند، مهم است.


اثربخشی گروه

گروه اثربخش، گروهی است که سطوح عالی عملکرد کاری و حفظ و نگهداری نیروی انسانی را طی زمان کسب کند. یک گروه اثربخش، از جنبه ی عملکرد کاری به هدف های عملکردی خود در کوتاهترین زمان ممکن دست می یابد و نتایج کاری عالی ارائه می دهد. در بعد حفظ و نگهداری منابع انسانی، گروه اثربخش آن است که اعضای آن به اندازه کافی از کارهای خود و روابط میان فردی رضایت داشته باشند و در نتیجه به طور مستمر با یکدیگر خوب کار کنند.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.