اخذ گواهینامه ایزو چقدر زمان بر خواهد بود؟


اخبار روز


اخذ گواهینامه ایزو چقدر زمان بر خواهد بود؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همیشه وارد هر فرآیندی که می شویم، در مورد مدت زمان به انتها رسیدن آن کنجکاو هستیم و در اخذ گواهینامه ایزو نیز مدت زمان به انتها رسیدن این مسیر سوال برانگیز خواهد بود.

به ویژه اگر سازمانی که برای دریافت گواهینامه ی ایزو اقدام کرده، زمان را فاکتور مهمی در دریافت این استاندارد دانسته و عجله داشته باشد که هر چه سریع تر علامت ایزو روی کالاها و یا خدمات وی اضافه شود.

بخشی از مسیر دریافت گواهینامه ی مورد نظر از ایزو جهانی خارج از اختیار متقاضی بوده ولی قسمت هایی نیز به عملکرد سازمان متقاضی در این راستا و نیز شرکت مشاور ایزو بستگی دارد.

اخذ گواهینامه ایزو

برخی از مشاوران ایزو برای بهبود در سرعت پیشرفت امور به سازمان متقاضی کمک می کنند تا ممیزی های داخلی سریع تر انجام شده و سریع تر با استانداردهای لازم جهت اخذ ایزو هماهنگی ایجاد شود.

در واقع شرکت های مشاور ایزو بهترین مسیر برای همسو شدن با استانداردهای ذکر شده در آن گواهینامه ی خاص ایزو که برای دریافت آن قدم برداشته اید، را پیشنهاد داده و در طی این مسیر و مطابق سازی سازمان با این استانداردها یاری می رساند.

به جز این موسسه ی CB که در واقع شرکت داخلی ایزو و نماینده ی شرکت های مادر ایزو هسند نیز نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذاری در فرآیند دریافت گواهینامه ی ایزو بازی کرده و هر چه قدر این موسسات CB قدرتمندتر و دارای اعتبار بیشتری باشند، شما سریع تر به گواهینامه ی ایزو مورد نظر خود دست پیدا خواهید کرد.

به همین دلیل است که می باید در انتخاب موسسه ی CB دقت کرده و بدون شناخت و آگاهی و بی مطالعه روی سوابق و اعتبار این شرکت ها، انتخاب خود را انجام ندهید.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.