از الهی قمشه ای


اخبار روز


از الهی قمشه ای

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دكتر الهی قمشه ای "این که گفتند: دوستی از عشق بالاتر است به خاطر این است که درعشق، عاشق و معشوق دوتا اسم دارند ولی دردوستی هر دو یک اسم دارند و آن دوست است و دوستی نشان کمال اتحاد و برابری و یگانگی بین عاشق و معشوق است…"


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.