از بختیاری


اخبار روز


از بختیاری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد

کس جای در این خانه ویرانه ندارد


دل را به کف هر که دهم باز پس آرد

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد


در بزم جهان جز دل حسرت کش مانیست

آن شمع که می‌سوزد و پروانه ندارد


دل خانه عشقست خدا را به که گویم

کارایشی از عشق کس این خانه ندارد


گفتم مه من! از چه تو در دام نیفتی

گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد


در انجمن عقل فروشان ننهم پای

دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد


تا چند کنی قصه اسکندر و دارا

ده روزه عمر این همه افسانه ندارد

 

 

حسام نوشته:

- در کنج دل م _عه! دل م که کنج نداره؟_ عشق کسی خانه ندارد،به هر حال دل م که مال خودم نیس مال بد بیخ ریش صاحب ش نیس این هفته جمعه تعطیل هم نیس اسمال آقا خونه نیس آش ماش بیرون باش مواظب خودت باش بیسکویت بخور ساکت باش،همیشه داش مشتی باش،داشتم می خوندم که:کَس جای در این خانه ویرانه ندارد ،جای ش عوض ش جای مرا دیوانه ندارد، گشتم چو خودم شهر دردانه ندارد،همچو ختنی،رندی و خمّار ندارد،ندارد که ندارد،از بس دل م از غیر تو را دید دل م تاب و توان گذری باز ندارد،_ عه اینا رو از کجا آوردی؟_داشت میگفت:دل را به کف هر که دهم باز پس آرد،در دم دهمش هر چه دهد باز نگیرم، دل در کف معشوف نماند،آّبی است در آتش هوس خواب ندارد، کف کرد دهانم که از آغاز چنین بود ،هردم نفسی برد فرو باز نیارد،_خوووب؟دیگه چی مسخره؟_بذار حرفش و بزنه! “تموم شد و رفت فقط چند تا ویرگول جاگذاشته بودم شرمنده خودتون ردیفش کنین (،،،،،،،،،،) “کَس تاب نگهداری دیوانه ندارد،


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.