استاد مسعود تقوی ( فوق ممتاز بروجردی خوشنویسی ایران)


اخبار روز


استاد مسعود تقوی ( فوق ممتاز بروجردی خوشنویسی ایران)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -خط از استاد مسعود تقوی ( فوق ممتاز بروجردی خوشنویسی ایران)


ماه فرو ماند از جمال محمد(ص)


خورشید محمد است و صادق ماه است

    خورشید همیشه با قمر همراه است

         یعنی که ولادت امام صادق

       در روز ولادت رسول الله است


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.