اشتباه پزشکی


اخبار روز


اشتباه پزشکی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

چند روز پیش بعد از اینکه خانمم بهم قرص مسکنهام رو داد. یهو سرم سنگین شد. دهم خشک شد و حالت تهوع پیدا کردم. هرلحظه حالم داشت بدتر می شد.

به خانمم گفتم این قرصها با هم نمی سازه. چی بمن دادی؟

بالاخره بعد از بررسی های مختلف معلوم شد که اشتباهی به من ترامادول داده.


تا شب حالم خیلی خراب بود.

چهار بار بالا آوردم

تا بالاخره کم کم خوب شدم. اصلا نمی تونستم چشم ام رو باز کنم.


دیگه چشمتون روز بد نبینه.

پی نوشت : رفسنجانی خورش پاس سپاه رو باز کرد تو اقتصاد. تلاش کرد که جبران کنه نشد.

خودش جو اختناق رو ایجاد کرد فهمید اشتباه کرده و دیگه از دستش در رفته بود.

و چیزهای اینجوری.

سعی کرد رابطه با آمریکا رو درست کنه ولی نشد


همین


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.