اصول ابتدایی ترجمه در هر زبان


اخبار روز


اصول ابتدایی ترجمه در هر زبان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همیشه تمامی مقاله ها و اطلاعات مورد نیاز ما، به زبان مادری ما نیستند و اتفاقا لازم است تا به زبان قابل فهم ما برگردانده شود.

برای اینکه یک ترجمه به خوبی انجام شود، مستلزم آن است تا اصول آن رعایت شود، چه ترجمه های انگلیسی به فارسیباشد و چه به هر زبان دیگری مانند ترجمه متن عربی به فارسی.

در ابتدا به معرفی ترجمه می پردازیم، ترجمه برگرداندن متن از زبان مبدا به زبان مقصد است آن هم مقصد بدون کوچکترین افزایش یا کاهش در صورت و معنی. این تعریف اگرچه دقیق است اما صرفا جنبه نظری دارد، زیرا هیچ پیامی را نمی توان بدون تغییر در صورت و معنی از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد.


مترجم


ضمنا برای آنکه ترجمه روان باشد، در نهایت مترجم میبایست از ساختار زبان مقصد برای روان کردن متن استفاده کند، بدین وسیله مترجم می تواند تمام معنا و مفهوم متن را از زبان گوینده به زبان مبدا برگرداند.

در گام اول می بایست مفهوم متن با توجه به تمامی جمله ها دریافت شود تا منظور های ضمنی نویسنده نیز به طور کامل دریافت شود.

گام بعدی به تقسیم بندی زمانی جملات میبایست دقت شود چرا که برخی از جملات ممکن است بسیار ظولانی باشد.

بعد از مشخص کردن نهاد و گزاره، اگر پیام جمله بر اساس معنی هائی که می دانیم روشن باشد، ترجمۀ جمله را به زبان مقصد می نویسیم.

در گام بعد باید متن به خوبی خوانده شود، ممکن است برخی از معانی واژه ها با متن جور در نیاید.

گام پنجم مختص به عبارت هایی است که اصطلاحات را می سازند. این عبارات باید شناسایی شوند و معادل آن در زبان مقصد استخراج شود.

و اما گام آخر به پیرایش متن ها از نظر گرامری در زبان مقصد بر می گردد. معانی نهفته در کلمات و جملات را بیابید و آنها را میبایست به درستی در زبان مقصد استفاده کنید.

اگر خودتان به هر دلیلی، نمیتوانید این کار را انجام دهید، با استخدام یک مترجم فریلنسر، این کار را به دست یک کار بلد بسپارید.

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.