اطلاعیه كلینیك دندانپزشكی دانشگاه آزاد بروجرد


اخبار روز


اطلاعیه کلینیک دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اطلاعیه مهم

كلینیك دندانپزشكی دانشگاه آزاد بروجرد

كلینیك دندانپزشكی دانشگاه آزاد بروجرد در بخش دانشجویی آماده ی خدمت رسانی به مردم عزیز بروجرد میباشد ،لیست خدمات :
ترمیم دندان یك سطحی ٢٠هزار تومان
ترمیم دندان دو سطحی ٢٥هزار تومان
كشیدن دندان قدامی (جلویی) ١٥هزار تومان
كشیدن دندان خلفی(عقبی) ١٦هزار تومان
عصب كشی تك كانال(تك ریشه) ٤٠هزار تومان
جرم گیری هر فك ٢٥ هزار تومان
قابل ذكر است كه كلیه درمانها تحت نظر اساتید متخصص مربوطه انجام میگردد.
شروع نوبت دهی از ٦مهرماه میباشد، اولویت با افرادی است كه زودتر نوبت داده شوند.
جهت دریافت نوبت به آدرس میدان مدرس خ دانشگاه جنوبی دانشكده دندانپزشكی مراجعه یا با شماره ی ٤٢٥١٣٠٤٣ در تایم صبح تماس حاصل بفرمایید.
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.