اعتراض شدید کسبه خیابان بحرالعلوم به طرح پارکبان


اخبار روز


اعتراض شدید کسبه خیابان بحرالعلوم به طرح پارکبان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اعتراض شدید کسبه و اهالی خیابان بحرالعلوم

 به طرح پارکبان


تمامی کسبه خیابان بحرالعلوم بروجرد با تهیه طوماری که رونوشت آن را به امام جمعه محترم، فرماندار محترم، ریاست محترم شورای شهر و شهردار محترم و سایت فرهاد 90 ارسال نموده اند به شدت به طرح پارکبان در این خیابان که به اقتصاد آن لطمه فراوانی زده است اعتراض نموده اند و خواستار برچیده شدن طرح پارکبان از این خیابان شده اند.محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.