امام جمعه محترم بروجرد سفیر سازمان های غیر دولتی در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه


اخبار روز


امام جمعه محترم بروجرد سفیر سازمان های غیر دولتی در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -امام جمعه محترم بروجرد

سفیر سازمان های غیر دولتی

 در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شدانتخاب امام جمعه محترم شهرستان بروجرد بعنوان سفیر سازمان های غیر دولتی ایران درشورای سیاستگذاری ائمه جمعه وجماعات کشور ازسوی شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی ایران


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.