انگیزش دادن


اخبار روز


انگیزش دادن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارتباطات


انگیزش دادن را می توان به عنوان فرایند اعمال نفوذ بر افراد برای دستیابی به اهداف خاص تعریف کرد. انگیزش توضیح می دهد که چرا برخی مردم سخت کار می کنند و دیگران نمی کنند. در صورتی که کارکنان و مدیران از انگیزش لازم برای اجرای استراتژی ها پس از تدوین آنها برخوردار نباشند، اهداف استراتژی ها و خط مشی ها شانس کمی برای موفقیت خواهند داشت. وظیفه مدیریت در مورد انگیزش دادن شامل دست کم چهار جز مهم است:

رهبری، پویایی گروهی، ارتباطات و تغییر سازمانی.

هنگامی که مدیران و کارکنان شرکت تمامی تلاش خود را برای دستیابی به سطوح بالای بهره وری به خرج می دهند. این امر نشان دهنده ی آن است که استراتژیست های شرکت رهبران خوبی هستند. رهبران خوب روابط دوستانه ای با زیردست ها به وجود می آورند، با نیزاها و دغدغه های آنها همدلی می کنند، سرمشق خوبی ارائه می دهند و قابل اعتماد و منصف هستند. رهبری شامل تدوین چشم اندازی از آینده ی شرکت و الهام بخشیدن به افراد برای سخت کوشی جهت دستیابی به آن چشم امداز است. کرک پاتریک و لاک گزارش دادن که رهبران اثربخش در عین حال واجد برخی ویژگی های شخصیتی هستند:
شناخت کسب و کار، توانایی شناختی، اعتماد به نفس، صداقت، درستکاری، و انگیزه.
تحقیقات نشان می دهند رفتار دموکراتیک از سوی رهبران به پیدایش نگرشهای مثبت تری نسبت به تغییر و بهره وری منجر می شود تا رفتار مستبدانه . دراکر گفت:

رهبری به معنای داشتن یک شخصیت مغناطیس گونه نیست. رهبری هم چنین می تواند عوام فریبی نیز باشد. رهبری به معنای " دوست پیدا کردن و اعمال نفوذ بر دیگران " نیست. این چاپلوسی است. رهبری بالا بردن چشم انداز شخص به افق بالاتر است. بالا بردن عملکرد شخص به استاندارهای بالاتر و بالا کشیدن شخصیت  شخص به جایگاهی فراتر از محدودیت های عادی آن است.

یویایی گروهی نقش مهمی در روحیه و رضایت کارکنان بازی می کند. گروه ها یا ائتلاف های غیر رسمی در هر سازمانی تشکیل می شوند. هنجارهای ائتلاف ها می تواند از خیلی مثبت بودن نسبت به مدیریت تا خیلی منفی بودن تغییر کند. از این رو مهم است که استراتژیست ها ترکیب و ماهیت گروه های غیر رسمی را در یک سازمان بشناسند تا تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی را تسهیل کنند. رهبران گروه های غیر رسمی به ویژه در تدوین و اجرای تغییر در استراتژی ها واجد اهمیت هستند.
ارتباطات شاید مهم ترین واژه در مدیریت ، یکی از اجزائ مهم انگیزش است. نظام ارتباطات سازمان است که تعیین می کند آیا استراتژی ها را میتوان با موفقیت به اجرا در آورد یا نه. ارتباطات دو طرفه ی خوب برای کسب حمایت جهت دستیابی به اهداف و اجرا خط مشی های ادارات و بخش ها امری حیاتی است. ارتباطات بالا به پایین می تواند مشوق ارتباطات پایین به بالا باشد. هنگامی که زیر دست ها ترغیب شوند دغدغه های خود را مطرح کنند، مشکلاتشان را به زبان بیاورند، توصیه کنند، و پیشنهاد بدهند، فرایدن مدیریت استراتژیک بسیار سهل خواهد شد. یکی از دلایل اصلی به کار گرفتن مدیریت استراتژیک، ایجاد و تقویت شبکه های ارتباطی اثربخش در سراسر شرکت است.
مدیر آینده باید قادر باشد کاری کند که افرادش، چه متصدیان ماشین ها باشند یا معاونان دون پایه، خود را به بنگاه متعهد سازند. امروزه بر پا کردن چند حلقه ی کیفیت کفایت نمی کند، مسئله اصلی تفویض اختیار است، اصطلاحی که قدرتش بیانگر آن است که باید صرفا از در میان گذاردن اندکی اطلاعات و واگذار کردن ذره ای اختیار تصمیم گیری فراتر رفت.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.