اهدای 2 ویلچر به نیازمندان


اخبار روز


اهدای ۲ ویلچر به نیازمندان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اهدای 2 ویلچر به نیازمندان

روز گذشته

در حال بردن ۲ عدد ویلچر برای دو همشهری گرامی

از طریق کمکهای مردمی خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.