اهدا لحاف نو به نیازمندان


اخبار روز


اهدا لحاف نو به نیازمندان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اهدا لحاف نو  به نیازمندان


بیننده گرامی محبت نموده و یک عدد لحاف نو برای اهدا به نیازمندان در اختیار سایت ما قرار داد.

با توجه به شناسایی فرد نیازمندی توسط یکی از دوستان محترم مان، این بیننده گرامی محبت نمود و این لحاف را به آدرسی که دادیم تحویل دادند.

صمیمانه برای این بیننده عزیز و خانواده محترمش آرزوی موفقیت روز افزون داریم.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.