اورژانسی که خیرین به مردم بروجرد تقدیم کردند


اخبار روز


اورژانسی که خیرین به مردم بروجرد تقدیم کردند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


اورژانسی که خیرین

به مردم بروجرد تقدیم کردند


فرهاد داودوندی- بروجرد:

دقیقا از اولین روز تاسیس مجمع خیرین سلامت در بروجرد در کنار این عزیزان بصورت مستقیم و غیر مستقیم بوده ام.


هزاران عکس از اولین انتخابات مجمع گرفته تا کلنگ زنی زمین اورژانس و سقوط جرثقیل روی خودروهای کنار خیابان و قطع درختی که می رفت خیرین را به زندان بیندازد و ....... در آرشیو عکس هایم دارم.

 در این مدت شاهد بوده ام که چگونه عده ای از خیرین برای ساختن این اورژانس وقت و پول خود را صرف کرده اند.

در کنار مجمع خیرین سلامت، مردم نیز حضوری فعال داشتند و هزینه های بسیاری را نیز همین مردم با واریز مبالغی به حساب مجمع خیرین تقبل نمودند.

در این روز قصد ندارم کام شیرین افتتاح این مکان درمانی را با ذکر حواشی ...........!

بگذریم و بگذاریم برای وقتی دیگر........!

می دانستم که در پی کسب هر موفقیت و پیروزی، همه سهیم می شوند و به همین خاطر، ماه قبل به طنز نوشته بودم در روز افتتاح اورژانس، خیرین عزیز بخاطر هجوم افراد متفرقه  و نبود صندلی، برای نشستن با خود صندلی تاشو بیاورند! راستش امروز ثابت شد طنز آنروز من آنچنان هم بی علت نبود .............

بگذریم و بگذاریم برای وقتی دیگر......... و بسنده کنیم به ذکر یک جمله " خسته نباشید و خدا قوت " به اعضاء مجمع خیرین سلامت و تمامی کسانی که حتی با کمک مبلغ به ظاهر ناچیز هزار تومان در راه ساختن این مکان درمانی سهیم بودند!محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.