اولین ماشین آتش نشانی بروجرد سال 1345


اخبار روز


اولین ماشین آتش نشانی بروجرد سال ۱۳۴۵

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اولین ماشین آتش نشانی بروجرد سال 1345

سپاس از حاج رضا ملایری


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.