ایزو چیست و چرا مفید است؟


اخبار روز


ایزو چیست و چرا مفید است؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شاید برایتان جالب باشد بدانید که چرا بسیاری از سازمان ها در پی گرفتن ایزو هستند. در واقع ایزو چیست و چگونه می تواند برای یک جامعه مفید و سودمند باشد؟

ایزو

به منظور یكپارچه كردن تدوین استاندارد در سراسر جهان  و ایجاد تسهیلات در تجارت بین‌المللی حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاری های علمی تكنولوژیكی اقتصادی و ... تاسیس شد.
همان طور که از تعریف فوق پیداست، هدف استاندارهای ایزو یکپارچگی استاندارها در جهان به نفع مصرف کننده و تولید کننده است.


ایزو چیست و چرا مفید است؟


اما استاندار چگونه به جامعه سود می رساند؟

از آن جایی که در تعریف به آن اشاره شد، استانداردهای ایزو با اهداف زیر به جامعه سود می رساند:

خریداران:

هماهنگی، یکپارچگی و سازگاری عمومی محصولات در سراسر جهان در راستای استانداردهای بین المللی ایزو، سبب شده است تا مصرف کنندگان بتوانند با قدرت بیشتری محصولات مورد نظر خود را انتخاب کنند ضمن آنکه در اثر این مورد و رقابت، قیمت ها نیز پایین تر آمده است.

تجارت:
مطابقت سازی و پذیرش عمومی استاندارهای بین المللی از سوی تولید کنندگان سبب می شود که توسعه محصولات و سرویس ها گسترش یابد و در نتیجه به مقبولیت عمومی برسد. ضمنا سبب می شود که کسب و کارهایی که بر اساس استاندارهای بین المللی فعالیت می کنند بتوانند به راحتی در نقاط مختلف جهان، رقابت کنند.

دولت:
استانداردهای بین المللی پایه های تکنولوژیکی و علمی را فراهم می کند که باعث پایه ریزی سلامتی، امنیت و حفظ طبیعت می شود.

کشور های توسعه یافته:
ایزو و استاندارهای آن به این کشور ها کمک می کند تا با سرمایه گذاری های صحیح بر منابع کمیاب خود، از اتلاف آنها جلوگیری کنند و در راستای استفاده از آن برآیند.

مصرف کنندگان:
انطباق محصولات و سرویس ها با استانداردهای بین المللی مصرف کننده را از کیفیت ، امنیت و راحتی مطمئن می سازد.

محیط زیست:
همگام سازی با استاندارهای بین المللی هوا ، آب و کیفیت خاک ، و انتشار گازها و تشاشعات سبب می شود که به محیط زیستی که در آن زندگی می کنیم ،کمک شایانی شود و در راستای حفظ آن کوشش شود.


همه افراد:

ایزو می تواند برای همه مفید باشد تا بدین وسیله امنیت حمل و نقل ، دستگاه ها و لوازمی که استفاده می کنند، تضمین شود.

همان طور که می بینید، استانداردهای بین المللی ایزو پدید آمدند تا زندگی را برای بشر بهتر، آسان تر و سالم تر کنند.

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.