این شبها


اخبار روز


این شبها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دراین شبهای محرم

تو هیئت‌ها تو خلوتهای

خودتون هرجایی

که دلتون لرزید

یا گوشه ی چشمتون

اشکی جـمع شد

به عشق امام حسین(ع)

برای ماهم دعا کنید


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.