باران برای شهر رحمت است یا زحمت؟


اخبار روز


باران برای شهر رحمت است یا زحمت؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ای داد بیداد! باز باران با ترانه....


باران برای شهر رحمت است یا زحمت؟

فرهاد داودوندی- بروجرد:

یک نم باران که می آید همه کاسه چکنم چکنم به دست می گیرند که قرار است رحمت الهی ببارد!

خواجه حافظ شیرازی هم می داند که هر سال از اواسط پائیز بروجرد شاهد بارش باران خواهد بود، اما نمی دانیم چرا این سریال " وای قرار است باران ببارد" را هر سال از زبان خیلی ها می شنویم؟!

به هر حال امیدواریم با بارش باران که رحمت واقعی خداوند مهربان است همه ما جشن شادی بر پا کنیم نه اینکه چهار ستون بدن مان به لرزه بیفتد که با دیدن زباله های جاری شده در سطح کوچه و خیابانها  همه یکصدا بگوئیم "ای داد بیداد باز باران با ترانه...."!

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.