بازاریابی


اخبار روز


بازاریابی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خانمم یه دوستی داره توی دانشگاه که طاهره خیلی دوست داره شوهر داشته باشه و از بی شوهری می ناله ‌.

خانمم همه اش با تعجب در مورد اون صحبت می کنه و می گه براش خیلی عجیبه . چرا یه نفر باید اینقدر شوهر دوست داشته باشه.

بهش می گم تو بی شوهری نوشیدی. نمی تونی درکشون کنی. تا چشمت رو باز کنی تو بغل شوهر بودی ،اونها رو درک نمی کنی.

می گه نه بابا شوهر بدرد نمی خوره. من حاضرم این شوهر رو بدم به اونها.

می گم خوب بده. می گه سعی کردم حتی اجاره اش بدم. ولی این شوهر مشتری نداره.

می گم حتما بازاریابی ات ضعیف بوده والا این شوهر خوب است و هرکی ببره بعیده دیگه پس بیاره. اگه بزاری اجاره و خوب بازاریابی کنی مطمئن باش همه سال می ره اجاره.

قبول نمی کنه.

منکه فکر می کنم یا بازاریابی اش ضعیفه و یا اینکه می خواد من مشتری براش رو کنم چماق کنه بزنه تو سرم.


نظر شما چیه؟


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.