بازم زمستان شد و کارهای عمرانی به اوج رسید


اخبار روز


بازم زمستان شد و کارهای عمرانی به اوج رسید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -بازم زمستان شد و کارهای عمرانی به اوج رسید


فرهاد داودوندی- بروجرد:

فکر می کنم از روز اولی که بروجرد در چند هزار سال پیش تاسیس شده!!! تا همین الان، یک قانون نانوشته در این شهر چهار فصل وجود داشته که، برای اجرای کارهای عمرانی سطح شهر بی خیال هفت هشت ماه از سال که بارندگی نداریم باید شده و  بیل و کلنگ ها را  با دیدن اولین ابرها در بالای شهر باید از انبارها بیرون آورد و کوچه و خیابان ها را برد زیر شخم!

از اواسط بهار و سه ماه تابستان و 45 روز هم از پائیز
یعنی چیزی در حدود شش یا هفت ماه خبری از باران و برف  نیست، البته بالطبع از بیل و کلنگ ها هم آنچنان که باید و شاید خبری نیست!

 اما با اولین بارش رحمت الهی، به یکباره خیابانهای شهر شاهد کنده کاری شده و چون نمی شود بلافاصله جای آنها را هم آسفالت کرد، بنابر این تا آخر زمستان که هوا یک کمی بهتر بشود و بتوان آسفالت ها را ترمیم کرد، امید همه مان به خدا است و بس! 

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.