بازی پوکمون گو


اخبار روز


بازی پوکمون گو

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یک شرکت آمریکایی بازی طراحی و اجرا کرده که توانست در عرض یک هفته از ارائه ی این بازی توجه 21 میلیون کاربر را به خود جلب کند.

بازی پوکمون گو

 دو نوجوان که بازی پوکمون گو را نصب کرده و بازی می کردند در ساعت 1:30 بعد از نیمه شب در حال بازی کردن بودند که در محله ای از فلوریدا رسیدند. یکی از این کاربرها 19 سال و دیگری 16 سال داشتند. در جلوی در خانه ای در ماشین خود نشسته بودند, با صدای بلند با یکدیگر صحبت می کردند. ضاحب خانه با تفنگی در دست از خانه خارج شد و به ماشین این دو شلیک کرد. صاحب خانه زمانی که در منزل بوده, صدای مکالمه ی دو نوجوان را شنیده که به هم می گویند: پچیزی گیر آوردی؟ با شنیدن همین مکالمه فکر کرده است که این دو نفر دزد هستند و با ماشین می خواهند او را زیر بگیرند و به قتل برسانند. با اشتباه پی بردن به این موضوع با تفنگ خود به سمت آن ها شلیک کرد. 
طی بازی پوکمون گو اتفاقات وحشتناکی  زیادی روی داده است. خیلی ها به علت توجه زیاد به صفحه ی موبایل خود تصادف کرده و افرادی هم در این تصادفات جان خود را از دست داده اند. این بازی در ایران ممنوع و غیر فعال شد.

بازی پوکمون گومحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.