باستانشناس معروف مجاری آلمانی پروژه تحقیق در حوزه جنوب شرقی ایران


اخبار روز


باستانشناس معروف مجاری آلمانی پروژه تحقیق در حوزه جنوب شرقی ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سر اورل استاین باستانشناس معروف مجاری آلمانی پروژه تحقیق در حوزه جنوب شرقی ایران را در سال ۱۹۱۶ ایران را اجرائی می نماید .

او از اصفهان به کرمان ،سپس بردسیر -رابر- بم – جیرفت – گلاشکرد – پری یاب (فاریاب) -رودان -میناب – بندرعباس – هرمز می آید.و پس از مراجعت به بندر لنگه و نهایتاَطاهری (سیراف) میرسد. او پس از تحقیق در خصوص تمدن “کران”در منطقه اسیر گله دار به بوشهر میرود.حاصل این سفر دو کتاب است به نامهای “از کرمان به بندرعباس “و از گله دار تابوشهرکه به اهتمام آقای علی نعیمی گله داری توسط انتشارات ایلاف به چاپ رسیده است .

قلعه میناب درسال ۱۲۹۳

هرموز – قلعه پرتقالیها ۱۲۹۳

 

نویسنده : جرونی

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.