بامداد خمار


اخبار روز


بامداد خمار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یکی از رمان های عاشقانه که در میان خوانندگان فارسی زبان شهرت زیادی پیدا کرده و بارها و بارها خوانده شد و نقدهای بسیاری نیز بر آن ارائه شده است، رمان بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی می باشد.


همان طور که ذکر شد این رمان یک داستان عاشقانه دارد که البته با زمینه ی درام و ناکامی به تاثر کشانده می شود.


بامداد خمار

داستان از همان ابتدا با کلیشه آغاز می شود. عشق میان طبقه ی ثروتمند و طبقه ی فقیر جامعه. محبوبه دختری از اعیان شهر و پسر که رحیم نام دارد نجاری ست که هیچ بهره ای از مال و منال نبرده است. اما عشق که میان این دو درمی گیرد، دیگر گوش دختر به نصیحت های مادر و فریادهای پدر بدهکار نیست. خانواده ی محبوبه هر راهی که در پیش می گیرند تا محبوبه از این عشق منصرف شود، فایده ای نداشته و در نهایت تسلیم احساسات کور دخترک می شوند.


ادامه در لینک زیر:

http://rastakweb.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%db%8c/محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.