بدن


اخبار روز


بدن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

قبل از اینکه آسیب ببینم و دراز شم داشتم فکر می کردم آدم باید از بدن خودش خوشش بیاد.

مدتی است از بدن خودم خوشم نمی اد.

فکر کردم که باید برای بدنم وقت بزارم.

فقط حیف که دیر فکر کردم و ناکار شدم


بنده خدا خانمم کلی ازم‌ داره پرستاری می کنه


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.