برخوردهای محکوم به شکست 2


اخبار روز


برخوردهای محکوم به شکست ۲

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در مطلب " برخوردهای محکوم به شکست مردم " درباره ی رفتارهای اشتباهی که تاثیرات سویی بر رابطه ها می گذارد، سخن گفتیم. در این مطلب نیز قصد داریم به ادامه ی این رفتارهای سو بپردازیم.


ارتباطات

-    در لفافه سخن گفتن
اگر مستقیم به اصل مطلب تپردازیم و به اصطلاح به موضوع شاخ و برگ بدهیم طرف مقابل برای این که حرف ها ما را بفهمد به حدس و گمان بدهیم طرف مقابل برای این که حرف های ما را بفهمد به حدس و گمان متوسل می شود و بسیاری از اوقات تصوراتش غلط از آب در می آید. به علاوه با حاشیه رفتن در مورد مطالب، این معنا را تفهیم می کنیم که به شخنان خود تسلط نداریم و مالک پیام خود نیستیم.
صراحت در سخن گفتن، احترام متقابل، دیدن قضایا از دریچه ی چشم دیگران، صحبت کردن از جانب خود و مالک بودن بر پیام خویش بسیار مهم است.

-    خود داری از ابراز اطلاعات

بعضی افراد در محیط کار، تنها زمانی اطلاعاتی را تسلیم دیگران می کنند که خود نیازمند به اخد اطلاعاتی باشند. در یک کار گروهی، باید همه از آنچه می گذرد با اطلاع باشند تا کار موفقیت آمیز به ثمر برسد. اگر برای این که نسبت به دیگران ارجحیت داشته باشید از ابراز اخبار و اطلاعات طفره می روید، قدم در راهی گذاشته اید که به جای موفقیت، ناکامی به بار خواهد آورد.
اگر اخبار و اطلاعاتی دارید که فکر می کنید برای کسی مفید واقع می شود، بی درنگ با او در میان بگذارید و اطمینانداشته باشید که مطالب و اطلاعاتی جالب از او خواهید شنید.

-    انحراف از اصل موضوع
وقتی گفت و شنود به جنبه های شخصی کشیده می شود و فرد با انحراف از اصل موضوع به شرح و بسط امور شخصی خود می پردازد، اطرافیان اغلب احساس خستگی می کنند و در نتیجه در صدد بر می آیند تا با مطرح کردن مطالب پیش پا افتاده او را متوقف کنند. این کار به گیج شدن گوینده، تغییر دادن موضوع گفت و گو و یا پاسخ کلیشه ای منتهی می شود.
هر بار که لب به سخن می گشایید ،نیازی نیست که وارد جزئیات شوید. از طرف دیگر، گاهی در یک گفت و شنود نگاهی گذرا به اوضاع و احوال شخصی نیز ضرورت دارد و چشم پوشیدن از آن قطعا جایز نیست. یعنی اگر دوست و همکاری میل داشته باشد درباره زندگی خصوصی خود با ما سخن بگوید، اصول یک ارتباط موفق حکم می کند که با گشاده رویی به سخنانش گوش کنیم.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.