به مناسبت 6 مهر سالروز تاسیس دانشگاه آزاداسلامی بروجرد


اخبار روز


به مناسبت ۶ مهر سالروز تاسیس دانشگاه آزاداسلامی بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -به مناسبت 6 مهر سالروز

تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
 
مرحوم حاج آقافهمی  سال1363دانشگاه آزاداسلامی واحدبروجرد،

آقای حبیبی شهردارسابق تهران،شهیدشاآبادی ،حاج ولی شمسیان

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.