به نیکی یاد کنیم از مرحوم علی محمد جمشیدی کارمند اداره بروجرد


اخبار روز


به نیکی یاد کنیم از مرحوم علی محمد جمشیدی کارمند اداره بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


به نیکی یاد کنیم از

مرحوم علی محمد جمشیدی کارمند اداره بروجردبرف چند سال پیش یادتون هست که باعث شد برق شهر قطع بشه


سال 87    دهم آذر  مصادف با درگذشت  مرحوم علی محمد جمشیدی  کارمند اداره برق است که درحین انجام وظیفه براثر برق گرفتگی جان به جان آفرین تسلیم نمود و درگذشت


این که   یاد و خاطره  کسی که از جونش گذشت تا چراغ خونه ما روشن  بمونه قابل قدر دانی است.

یاد
مرحوم علی محمد جمشیدی گرامی باد.

یادش را گرامی بداریم با ذکر فاتحه و صلوات.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.