بی توجهی میراث فرهنگی در قبال معرفی وحراست ازتپه های باستانی قلعه گنج


اخبار روز


بی توجهی میراث فرهنگی در قبال معرفی وحراست ازتپه های باستانی قلعه گنج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بی توجهی میراث فرهنگی در قبال معرفی تپه های باستانی قلعه گنج به گزارش خبرنگار مکران از قلعه گنج مرضیه چمک :قلعه گنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است و میطلبد تا از میراث گرانبهای این سرزمین بهتر و پسندیده تر حراست ومعرفی شود و ...

۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۰بی توجهی میراث فرهنگی در قبال معرفی تپه های باستانی قلعه گنج
به گزارش خبرنگار مکران از قلعه گنج مرضیه چمک :قلعه گنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است و میطلبد تا از میراث گرانبهای این سرزمین بهتر و پسندیده تر حراست ومعرفی شود و راه ورود گرشگران و سرمایه گذاران به این حوزه فرهنگی و تاریخی هموار شود یکی از این میراث های گرانبها تپه ای است که در اطراف زیارت بچه واقع در روستای سرخ قلعه از توابع قلعه گنج واقع شده است اما بعلت بی تفاوتی میراث فرهنگی در حال نابودی است امیدواریم مسئولین نظر ویژه ای به این میراث ارزشمند داشته باشند.

http://www.makran.ir/?p=6997


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.