تاثیر اقتصاد بر خواستگاری


اخبار روز


تاثیر اقتصاد بر خواستگاری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اقتصاد بر همه چیز تاثیر گذار است.

بر ازدواجها هم همینطور که واردش نمیشم.

اما بر خواستگاری ها هم تاثیر داره. چون خواستگاری باتوجه به شرایط امروز هزینه بر است و جدیدا خانواده ها ترجیح می دهند پشت تلفن کلی سوال کنند و مطمئن شوند ریسک شکست کم است. سپس خواستگار را راه می دهند.
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.