تخفیف کلینیک دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد


اخبار روز


تخفیف کلینیک دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -تخفیف کلینیک دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد

جهت رفاه حال مردم شریف بروجرد تخفیف ویژه در تعرفه های دانشجویی كلینیك دندانپزشكی دانشگاه آزاد بروجرد در نظر گرفته شده است:

ترمیم دندان یك سطحی ١٥هزار تومان
ترمیم دندان دوسطحی ١٦هزار تومان
دست دندان تكه ای(پارسیل)هر فك ٥٠هزار ت
دست دندان كامل ١٥٠هزار تومان
جرمگیری هر فك ١١هزار تومان
رادیوگرافی تك دندان ٨هزار تومان
كشیدن دندان قدامی(جلویی) ٦هزار تومان
كشیدن دندان عقبی(خلفی) ٧هزار تومان
عصب كشی تك كانال ٢٥هزار تومان

قابل ذكر است كلیه ی درمانها تحت نظر اساتید متخصص و با عالی ترین مواد روز دنیا انجام میگردد.

برای نوبت دهی شنبه و پنجشنبه ٩الی١٢صبح به آدرس میدان مدرس خیابان دانشگاه جنوبی دانشكده ی دندانپزشكی "حضورا"مراجعه فرمایید.

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.