تسلیت به سید احمد موسوی


اخبار روز


تسلیت به سید احمد موسوی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -تسلیت به سید احمد موسوی


خبر دار شدیم دایی بزرگوار دوست عزیزم سید احمد موسوی، بنام مرحوم سید اسداله موسوی به دیدار حق شتافت و برای همیشه در جوار حق آرمید.

ضایعه درگذشت مرحوم سید اسداله موسوی را به خانواده آن مرحوم، فامیل های وابسته و بخصوص آقای سید احمد موسوی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم نیز از خداوند مهربان علو درجات آرزو می کنیم.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.