تعبیر خواب بانک | تعبیرخواب بانک | tabire khab

تعبیر خواب بانک رفتن,تعبیر خواب بانک,تعبیر خواب بانک زدن,تعبیر خواب بانک,تعبیر خواب حساب بانکی,تعبیر خواب دیدن بانک,تعبیر خواب چک بانکی,تعبیر خواب کارت عابر بانک,تعبیر خواب دزدی از بانک,تعبیر خواب رفتن به بانک,تعبیر خواب عابر بانک,تعبیر خواب حساب بانکی,تعبیر خواب برنده شدن در بانک,تعبیر خواب سرقت از بانک,تعبیر خواب دزدی بانک

تعبیر خواب بانک رفتن , تعبیر خواب بانک , تعبیر خواب بانک زدن

خواب بانک یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بانک در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بانک می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بانک را مطالعه نمایید و متوجه شوید بانک چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بانک از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب در بانک بودن ، روبرو شدن با یک انسان طماع و خسیس است

تعبیر خواب کارمند بانک بودن ، دلبستگی به چیزی که به شما تعلق ندارد

تعبیر خواب روبرو گیشه بودن ، باز شدن راهی برای پیشرفت است

تعبیر خواب کارمند بانک مرد ، فاش شدن راز است

تعبیر خواب کارمند بانک زن ، زیان و ضرر مالی است

تعبیر خواب بانک از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک ، رسیدن به آرزو است

تعبیر خواب پول برداشتن از بانک ، ضرر مالی است

تعبیر خواب بانک از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب تحویلدار بیکار ، شکست در کار است

تعبیر خواب نبود سکه طلا در بانک ، نرسیدن به سود است

تعبیر خواب انبوه شدن و جمع شدن اسکناس ها و سکه ها روی هم ، افزایش دارایی و اعتبار است

تعبیر خواب بانک از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خود را در بانک می بینید ، به شما قول دروغ خواهند داد.

تعبیر خواب کاری با بانک دارید ، بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد.

تعبیر خواب بانکدار هستید ، مورد تمسخر قرار می گیرید .

تعبیر خواب یک وام بانکی می گیرید ، ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک است

تعبیر خواب از یک بانک پول دریافت می کنید ، ورشکستگی نزدیک می شود .

تعبیر خواب شما در بانک در کنار یکی از کارمندان بانک هستید ، خبرهای بسیار ناخوشایند است

تعبیر خواب بانک | بانک در خواب دیدن | تعبیر خواب