تقسیم پنیرهای اهدایی خیرین عزیز بین نیازمندان


اخبار روز


تقسیم پنیرهای اهدایی خیرین عزیز بین نیازمندان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


تقسیم پنیرهای اهدایی خیرین عزیز

بین نیازمندان
امروز قبل از ظهر در یکی از مناطق حومه شهر ۵ کارتن پنیر ۲۴ عددی اهدایی خیرین عزیز به سایت فرهاد ۹۰ را بین نیازمندان واقعی در حومه شهر تقسیم کردم

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.