تمدید جواز کسب در محل اطاق اصناف بروجرد با مدرسین محترم اداره کار و اداره دارایی


اخبار روز


تمدید جواز کسب در محل اطاق اصناف بروجرد با مدرسین محترم اداره کار و اداره دارایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اولین روز برگزاری کلاس تمدید جواز کسب

در محل اطاق اصناف بروجرد

با مدرسین محترم اداره کار و اداره داراییمحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.