تنهایی


اخبار روز


تنهایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تنهایی بدی دارم

البته تنهایی خوب که نداریم. ولی گاهی وقتی تنهایی حالت خوبه. گاهی حالت بده.

و من حالم خوب نیست.

همین


بعدا نوشت : یه فانتزی بامزه پیدا کردم. یه خونه داشته باشم با کلی سوئیت مستقل. اینو به خانمهای تنها مختلف اجاره بدم. همینطوری. مدیونید فکر بد بکنید


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.