تُم مِیری


اخبار روز


تُم مِیری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


تمیری در حاشیه هلیل رود واقع شده است و مانند سایر نقاط مسکونی حواشی هلیل تمدنی کهن دارد و آثار و شواهدی باستانی در این سرزمین وجود دارد که نام این روستا هم از تُم یا همان تپه که معمولا به تپه باستانی گفته می شود گرفته شده است ..

برآهویی ها اصلی ترین ساکنان این روستا هستند که حدود یک قرن کمتر یا بیشتر در اینجا ساکن هستند ...

براهوییها خود را بلوچ می دانند و به زبان براهوئیهای بلوچستان تکلم می کنند و البته با رودباریها به زبان بومی رودبار ...

عمده شغل این مردم کشاورزی است و مردمانی بسیار سخت کوش و پرتلاش هستند ..

قابل ذکر است تعدادی دیگر از این طایفه در فاریاب زندگی می کنند


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.