جمع آوری در نوشابه ها ادامه دارد


اخبار روز


جمع آوری در نوشابه ها ادامه دارد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -جمع آوری در نوشابه ها ادامه دارد...

خیرین عزیز بروجردی همچنان در حال جمع آوری در نوشابه برای خرید ویلچر جهت یک معلول نیازمند می باشند.

همشهریان عزیز همچنان در حال تحویل درنوشابه به اینجانب می باشند.

برای تمامی خیرین عزیز صمیمانه آز خداوند مهربان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.