حال خوب


اخبار روز


حال خوب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یکشنبه من کمی بد اخلاق بودم. نمی دونم چرا. کلا کمی هم بد دهن شدم. عجیبه. ولی شدم و باید خودمو درست کنم .

صبح خانمم با خواهرم رفتند راه پیمایی اربعین . از میدان امام حسین رفتند تا حرم شاه عبدالعظیم .

منکه فکر نمی کردم بتونند برند ولی رفتند. خیلی هم خوش گذشته بود.

البته دیروز پاش گرفته بود.

منم یه خورده سرما خوردم. نمی دونم چرا.

بعد شبش هم رفتیم بیرون ابمیوه و ذرت مکزیکی خوردیم.

بعد دیروز صبح می گه تو یکشنبه بداخلاق بودی. می گم اره.ولی نمی دونم چرا.

می گه می دونم.. می گم علت ش چی است؟


می گه تو باید با کسی باشی و سرت گرم باسه تا خوش اخلاق باشی.


زیاد که کنترلت کنم و با کسی نباشی بد اخلاق می شی. بعد می گه ازین به بعد کاریت ندارم.

دوست دارم خوش اخلاق باشی. نه برای خودم

بلکه برای بچه ها.


واقعا من چی بگم؟

پی نوشت : به یک جیگر تو دل برو برای خوش اخلاق شدن نیازمندیم. برای خودم نمی گم. فقط بخاطر سه تا بچه طفل معصوم


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.