حسرت


اخبار روز


حسرت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حسرت حال آدمهایی رو می خورم که راحت راه می رند.

اینم مرحله ای است در زندگی.

حسرت راه رفتن دیگران. ام ای ار گرفته ام. فردا می رویم پیش متخصص


فردا بیشتر خواهم نوشت


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.