خداوند روزی رسان


اخبار روز


خداوند روزی رسان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -خداوند روزی رسان


از شخصی پرسیدند:

روزها و شب هایت چگونه می گذرد؟

با ناراحتی جواب داد:

 چه بگویم!

امروز از گرسنگی مجبور شدم کوزه ی سفالی که یادگار سیصد ساله ی اجدادم بود بفروشم و نانی تهیه کنم..!

گفت: خداوند روزی ات را سیصد سال پیش کنار گذاشته و تو اینگونه ناشکری می کنی؟


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.