داروخانه آزادی خیابان تختی بروجرد و برخورد بسیار مناسب با مراجعین


اخبار روز


داروخانه آزادی خیابان تختی بروجرد و برخورد بسیار مناسب با مراجعین

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -داروخانه آزادی خیابان تختی بروجرد

 و برخورد بسیار مناسب با مراجعین


فرهاد داودوندی- بروجرد:

مدتها بود تعدادی از بینندگان عزیز سایت، پیام هایی در رابطه با برخورد بسیار مناسب پرسنل داروخانه آزادی بروجرد واقع در خیابان تختی برایم ارسال می کردند.

خوشبختانه بیشتر داروخانه های بروجرد از حضور مسوولین، پزشکان داروساز و پرسنل محترمی بهره می برند که در برخورد با بیماران و همراهان بیمار، برخوردهای بسیار مناسبی دارند.

بینندگان بسیاری برایم نوشته بودند که داروخانه آزادی واقع در خیابان تختی بروجرد در ارائه داروهایی که احیانا کمتر پیدا می شود، قیمت بسیار مناسب، برخورد فوق العاده و احترام به مشتریان سنگ تمام می گذارد که  در نوع خودش بسیار جالب توجه است.

به خاطر تهیه دارو و بیشتر بخاطر تهیه یک گزارش تصویری سری به این داروخانه زدم و به واقع آنچه را که شنیده بودم به عینه دیدم.

امیدوارم روزی برسد که بدون استثناء همه داروخانه های ما به مانند داروخانه آزادی اینگونه با مراجعین برخورد دلسوزانه  داشته باشند که مرهمی بر مشکلات بیماران باشند و با برخورد مناسب شان کمی از غم و غصه همراه بیماران نیز بکاهند.

به هر حال برای جناب آقای رخشان و تمامی پرسنل محترم این داروخانه که به مانند یک بروجردی اصیل به شخصیت مراجعه کنندگان  بسیار احترام می گذارند، صمیمانه آرزوی موفقیت روز افزون دارم.محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.