دود بر فراز بروجرد


اخبار روز


دود بر فراز بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -دود بر فراز بروجرد


سلام آقای داودوندی

تا بوده و بوده بروجرد بعنوان شهری سرسبز و خوش آب و هو معروف است و درباره اش سروده اند : گرچه سپاهان بهشت روی زمین است لیک نیرزد به یک بهار بروجرد

من پنجاه  سال از خداوند عمر گرفته ام ولی در طول این پنجاه سال هیچگاه بروجرد را به آلودگی یکی دو ماه اخیر ندیده ام

تا جایی که می توان گفت: باز گلی به جمال اراک و تهران و شهرهای آلوده صنعتی. اگر پتروشیمی و آلومینیوم سازی ، اراک را آلوده کرده اند  لا اقل بیست هزار نفر را نیز مشغول ساخته اند  اما بروجرد چی؟

چرا باید یک کارگاه کوچک آسفالت آن هم در چشم اندازی خوب از شهر ، منظره ای  زشت و کریه به شهر بدهد؟!

همین الأن که دارم این را می نویسم ، از طبقه هفتم شاهد منظره ای دود آلود هستم که این کارگاه کوچک به شهر بخشیده است.

 تا کنون بارها به محیط زیست مراجعه کرده ام و با آنها تماس گرفته ام اما آنها از توقف این دود،  ناتوان بوده اند. شما هر روز صبح می توانید فوران این ستون دود را در دامنه کوه واقع در جنوب غربی شهر ببینید.

با توجه به اینکه جنابعالی اهل قلم هستید و دستی در اخبار شهر دارید آیا می توانید این خبر را بازتاب دهید تا بلکه جلوی این ستون دود ، که از دامنه سرسیز کوه برمی خیزد و شهر را می پوشاند ، گرفته شود؟!


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.