دو بروجردی در بین مفقودان کشتی نفتکش ایرانی


اخبار روز


دو بروجردی در بین مفقودان کشتی نفتکش ایرانی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


محمد پیریایی دانشجوی بروجردی موتور از دانشگاه صنعت نفت محمود آباد در بین مفقودین کشتی نفت کش است

دو بروجردی در بین

مفقودان کشتی نفتکش ایرانی

پس سانحه برخورد نفتکش ایران به یک کشتی باربری در آب های چین متاسفانه 32 نفر از خدمه آن مفقود شده اند.

در بین مفقودین دو بروجردی نیز وجود دارد:

محمد پیریایی دانشجوی موتور از دانشگاه صنعت نفت محمود آباد

 عبدالکریم بشارتی پور سر آشپز نفتکش که اصالتا خرمشهری ولی سالهاست در بروجرد زندگی می کند.

آرزوی سلامتی برای همه خدمه این کشتی...محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.