دیدار باستانی کاران ایرانی در بروجرد


اخبار روز


دیدار باستانی کاران ایرانی در بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


دیدار باستانی کاران ایرانی در بروجرد


امروز جمعه دیداری بین ورزشکاران باستانی کاشان به همراه آقای مصچی، آقا وحید گلی قصاب و آقای صادقی از دلیجان و آقای روح القدوس اصفهان، میر شاکی، آقای رئوفی از الیگودرز در بروجرد با همکاری آقای کرمی   و میزبانی آقایان  رحیمی و فروتن برگزار شد در این مراسم به نیکی یادی از پهلوان ذهتابچی واشگی به میان آمد

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.