دیدار با آقای اله محمد باجلان مرد زحمتکش سالن کارگران


اخبار روز


دیدار با آقای اله محمد باجلان مرد زحمتکش سالن کارگران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


دیدار با آقای اله محمد باجلان

مرد زحمتکش سالن ورزشی کارگران


ساعت 11.30 دقیقه شب بود، در حال عبور از جلوی سالن کارگران بودم که وجود چندین ماشین و موتور فوتسالیست های بروجردی توجهم را به خود جلب نمود، بنابر این برای دقایقی وارد سالن شدم و از آنجا که مدتها بود می خواستم با مرد زحمتکش این سالن گفتگوئی داشته باشم، فرصت را غنیمت شمرده و گفتگوی کوتاهی با آقای اله محمد باجلان نمودم.

آقای اله محمد باجلان چهره بسیار آشنائی برای ورزشکارانی است که در سالن کارگران تمرین می کنند.

 وی متولد سال 1341 است و از سال 1386  تاکنون بطور مرتب در سالن کارگران مشغول به فعالیت می باشد.

آقای باجلان با ورزشکارانی که در سالن کارگران تمرین می کنند بسیار خوش برخورد است و لبخند هیچگاه از لبانش محو نمی شود.

وقتی از وی می پرسم: آیا هیچ اتفاق افتاده که ورزشکاری در این سالن بد اخلاقی کند؟ لبخندی می زند و می گوید: نه! تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. اینها همه ورزشکار هستند و خوشبختانه همه شان خوش اخلاق.

ما هم برای آقای اله محمد باجلان مرد زحمتکش سالن کارگران بروجرد صمیمانه آرزوی موفقیت داریم.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.