رام اشک شهر اشکانیان


اخبار روز


رام اشک شهر اشکانیان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رام اشک شهر اشکانیان

 در کاوشهای باستان شناسی که طی سالهای 78-1377 در روستاهای میان کوهی چاهان و اشکوتو در حوزه دهستان رمشک صورت گرفت اشیاء و آثار ارزشمندی نظیر ریتونهای سفالی که به سر جانوران و حیوانات منتهی می گردد به دست آمد که در نوع خود شاهکار هنری محسوب می گردد . این اشیاء به همراه دیگر آثاری چون تنگ های سفالی ، کاسه ، جام ، اشیاء زینتی ، قمقه های سفالی و ... که نشانگر این است که ساکنین منطقه در ادوار تاریخی چون هخامنشی ، سلوکی و اشکانی از نظر تکنیک و هنر سفالگری در درجه والایی از این هنر قرار داشته اند . نقوش اشیاء سفالی و فلزی نیز ضمن اینکه هنر و فرهنگ ایرانی را به عنوان خمیر مایه در خود دارد دارای ویژگیهای فرهنگ هندی و یونانی است .

در این میان جام سفالین رمشک اوج تلفیق این هنرهاست .

اشیاء یاد شده از نوع تدفینی و در گورهای سنگی که بدون ملات و به صورت خشکه چین بوده قرارداشته اند در کاوشهای باستان شناسی گورستان پیش از تاریخ بند جلال رمشک اشیاء و آثار سنگی ، سفال و فلزی به دست آمده ، که در خور توجه می باشند .

وجود تعداد نسبتا زیادی ظروف سفالی با خمیر خاکستری رنگ در ابعاد و اندازه ها و فرمهای متفاوت و نقوش هندسی از تمدنی شکوفا در هزاره سوم قبل از میلاد خبر می دهد . اشیاء و آثار این گورستان به لحاظ نقش و فرم مشابه آثار به دست آمده در کاوشهای بمپور ، شهرسوخته ، جیرفت ، شهداد و بلوچستان است .

این ظروف که از ظرافت خاصی برخوردار می باشند در درجه بالایی قرار دارند و کشف این آثار در این بخش از شهرستان کهنوج بیانگر آن است که مردمی هنرمند و صنعتگر در این پهنه جغرافیایی می زیسته و با مردمان هم عصر خویش در تمدنهای همجوار در ارتباط تجاری و فرهنگی بوده اند .

چنانکه می دانیم یک ظرف سفالی نه تنها به عنوان یک ظرف ، بلکه اثری هنری باقیمانده از یک قوم و یا یک تمدن است . که فرهنگ ، هنر ، آداب و سنن ، شیوه معیشت ، اقتصاد ، دین و زبان ، اعتقادات مذهبی و باورها را در خود نهفته دارد و همین است که هر یک از اشیاء تاریخی به دست آمده از گذشتگان شناسنامه و هویت آن ملت به شمار می رود . لازم به ذکر است باستانشناسان از اشیاء بدست آمده به این مهم دست یافته اند که رمشک در گذشته رام اشک نام داشته و شهر اشکانیان بوده که بر سر راه جاده ابریشم نیز قرار داشته است و به مرور زمان نام رمشک از رام اشک به رمشک تغییر کرده است

طبیعت زیبای رمشک

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.